ZZPsteunpilaar - Quick mediator

!!!Van betekenis zijn!!!

Ouderschapsplan maken

Vanaf 2009 is het opstellen van een ouderschapsplan (bij een scheiding) door de overheid verplicht gesteld. Het is verplicht :

* voor gehuwde en geregistreerde ouders (met of zonder gezamenlijk gezag);
* samenwonende ouders met gezamenlijk gezag.

Als een van de ouders geen gezag heeft, dan kan alleen een omgangsregeling worden opgesteld. De ouder zonder het gezag kan ook het gezag aanvragen en dan de regeling uitbreiden tot een compleet ouderschapsplan.


Inhoud ouderschapsplan?

Het doel van een ouderschapsplan is dat ouders afspraken met elkaar maken over de kinderen. Als er duidelijke afspraken zijn over de kinderen, voorkom je veel gedoe achteraf.
Een ouderschapsplan bestaat uit een aantal verplichte onderwerpen zoals:

• Een verdeling van zorg- en opvoedtaken inclusief omgangsregeling. Onder andere: wie ziet de kinderen wanneer?

• Afspraken over hoe je elkaar informeert over de kinderen

• De gemaakte afspraken over de alimentatie voor de kinderen

• Bijzondere kosten voor bijvoorbeeld sport, hobby’s, IPad/laptop voor bijvoorbeeld school


Overige onderwerpen :

• Regels, bijvoorbeeld over bedtijden en straf geven

• Afspraken over schoolkeuze, medische behandelingen, spaarrekeningen en lichaamsversieringen

• Contact met de families, zoals de opa’s en oma’s

• Binnen welke maximale afstand er verhuist mag wordenAfspraak maken voor een vrijblijvend (gratis) gesprek

Klik hier om het formulier voor een afspraak aanvraag te openen